منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راهنمای سازه های فولادی

کتاب طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل پایداری سازه ها

تشریح کامل مسائل پایداری سازه ها

ناشر: انتشارات سیمیاهنر
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه های فولادی 1

تجزیه و تحلیل مسائل طراحی سازه های فولادی 1

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی

تشریح کامل مسائل طراحی سازه های فولادی

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طرح و محاسبه سازه های فولادی

راهنمای طرح و محاسبه سازه های فولادی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی سازه های فولادی

راهنمای طراحی سازه های فولادی

ناشر: انتشارات زبان تصویر (انتشارات آدنا)
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل دینامیک سازه ها

تشریح مسائل دینامیک سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان