منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » جامعه شناسی - اجتماعی

آینده قدرتA

ناشر: انتشارات حروفیه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تئوری های  ارتباطات انسانی

تئوری های ارتباطات انسانی

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب فن بیان و هنر سخنوری

فن بیان و هنر سخنوری

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی توریستی

جامعه شناسی توریستی

ناشر: انتشارات تالار کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کمبود: نگاهی به کمبودهای فردی و اجتماعی

کمبود: نگاهی به کمبودهای فردی و اجتماعی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جنبش زنان در آمریکا

جنبش زنان در آمریکا

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ماکس وبر

ماکس وبر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب چکیده آثار آنتونی گیدنز

چکیده آثار آنتونی گیدنز

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی انسان‌ شناسی

مبانی انسان‌ شناسی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب جعبه ابزار نظریه

جعبه ابزار نظریه

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان