منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » جامعه شناسی - اجتماعی

کتاب جنبش زنان در آمریکا

جنبش زنان در آمریکا

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ماکس وبر

ماکس وبر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب چکیده آثار آنتونی گیدنز

چکیده آثار آنتونی گیدنز

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی انسان‌ شناسی

مبانی انسان‌ شناسی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب جعبه ابزار نظریه

جعبه ابزار نظریه

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان