منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های فولادی

کتاب دست نامه پیچ کاری سازه ای

دست نامه پیچ کاری سازه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب اسکلت فلزی سی.اف.تی.

اسکلت فلزی سی.اف.تی.

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب اتصال RBS

اتصال RBS

ناشر: انتشارات سخنوران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی opensees

کامل ترین مرجع کاربردی opensees

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای اتصالات گیردار از پیش تایید شده ساختمان های فولادی

طراحی لرزه ای اتصالات گیردار از پیش تایید شده ساختمان های فولادی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب سازه های تیری تئوری های کلاسیک و پیشرفته

سازه های تیری تئوری های کلاسیک و پیشرفته

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد (بخش سازه) نشریه شماره 612

آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سبک سرد نورد (بخش سازه) نشریه شماره 612

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب جعبه عمران طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی LRFD (فلش کارت)

جعبه عمران طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی LRFD (فلش کارت)

ناشر: انتشارات ارم شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی  سازه های فولادی جلد دوم (طراحی خمیری و لرزه ای )

طراحی سازه های فولادی جلد دوم (طراحی خمیری و لرزه ای )

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

برنامه ریزی مسکن روستایی در ایران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان