منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های فولادی

کتاب اصول نظارت در سازه های فولادی

اصول نظارت در سازه های فولادی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مقاطع فولادی پر شده با بتن(بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)

مقاطع فولادی پر شده با بتن(بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی در برابر انفجار

طراحی سازه های فولادی در برابر انفجار

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب دست نامه پیچ کاری سازه ای

دست نامه پیچ کاری سازه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های چوبی

طراحی سازه های چوبی

ناشر: انتشارات میرماه
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب اتصال RBS

اتصال RBS

ناشر: انتشارات سخنوران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی opensees

کامل ترین مرجع کاربردی opensees

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای اتصالات گیردار از پیش تایید شده ساختمان های فولادی

طراحی لرزه ای اتصالات گیردار از پیش تایید شده ساختمان های فولادی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان