منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های فولادی

کتاب تحلیل و طراحی حدی دیوارهای برشی فولادی

تحلیل و طراحی حدی دیوارهای برشی فولادی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب TEKLA STRCTURES 2016 TO 2018

TEKLA STRCTURES 2016 TO 2018

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی (روش حدی ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و روش مقامت مجاز(ASD )

طراحی سازه های فولادی (روش حدی ضرایب بار و مقاومت(LRFD)و روش مقامت مجاز(ASD ) ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی در برابر آتش

طراحی سازه های فولادی در برابر آتش

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مباحث پیشرفته و کنترل های آیین نامه ای سازه های فولادی در etabs 2016

مباحث پیشرفته و کنترل های آیین نامه ای سازه های فولادی در ETABS 2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد چهارم

اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد چهارم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد سوم

اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد سوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد دوم

اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد اول

اصول و مبانی طراحی سازه های فولادی جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول نظارت در سازه های فولادی

اصول نظارت در سازه های فولادی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مقاطع فولادی پر شده با بتن(بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)

مقاطع فولادی پر شده با بتن(بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان