منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های فولادی

کتاب سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

سقف های عرشۀ فولادی مصالح,طراحی,اجرا و بازرسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دست نامه پیچ کاری سازه ای

دست نامه پیچ کاری سازه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب اسکلت فلزی سی.اف.تی.

اسکلت فلزی سی.اف.تی.

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های چوبی

طراحی سازه های چوبی

ناشر: انتشارات میرماه
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب اتصال RBS

اتصال RBS

ناشر: انتشارات سخنوران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع کاربردی opensees

کامل ترین مرجع کاربردی opensees

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

طراحی قابهای خمشی ویژه فولادی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

طراحی انواع اتصالات سازه‌های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان