منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » روانشناسی عمومی

کتاب خودت باش دختر

خودت باش دختر

ناشر: انتشارات کتاب کوله پشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۶۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۹,۴۰۰ تومان

کتاب سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی)

سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی)

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی مشاوره و راهنمایی

مبانی مشاوره و راهنمایی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی

زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی)

روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی)

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب ژاک لاکان

ژاک لاکان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب رویکردهای تجربی به روان‌ شناسی اخلاق

رویکردهای تجربی به روان‌ شناسی اخلاق

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب راهنمای عملی اخلاق

راهنمای عملی اخلاق

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب مراقبه

مراقبه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیطان ذهن: کندوکاوی در اپیدمی افکار بد و وسواس‌ گونه

شیطان ذهن: کندوکاوی در اپیدمی افکار بد و وسواس‌ گونه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب هر روز پنجشنبه است

هر روز پنجشنبه است

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب قدرت پنهان زیبایی

قدرت پنهان زیبایی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان