منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » روانشناسی عمومی

کتاب ژاک لاکان

ژاک لاکان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب رویکردهای تجربی به روان‌ شناسی اخلاق

رویکردهای تجربی به روان‌ شناسی اخلاق

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب راهنمای عملی اخلاق

راهنمای عملی اخلاق

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب مراقبه

مراقبه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیطان ذهن: کندوکاوی در اپیدمی افکار بد و وسواس‌ گونه

شیطان ذهن: کندوکاوی در اپیدمی افکار بد و وسواس‌ گونه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب هر روز پنجشنبه است

هر روز پنجشنبه است

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب قدرت پنهان زیبایی

قدرت پنهان زیبایی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

کتاب سوال: چه چیز باعث می‌شود پاسخ بدهید؟

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها

کتاب تغییر: 50 الگو برای توصیف رخدادها

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب در ستایش عشق

در ستایش عشق

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب چگونه بر خود مسلط شویم

چگونه بر خود مسلط شویم

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول روانشناسی کار

اصول روانشناسی کار

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انسان موجودی یکروزه

انسان موجودی یکروزه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب غلبه بر کمرویی

غلبه بر کمرویی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب درمان طبیعی افسردگی

درمان طبیعی افسردگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مغلطه: راهنمای درست اندیشیدن

مغلطه: راهنمای درست اندیشیدن

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان