منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » متفرقه

کتاب داروخانه خانگی

داروخانه خانگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بازیچه دست دیگران نشوید

بازیچه دست دیگران نشوید

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب گام‌های اصلی در نشر کتاب

گام‌ های اصلی در نشر کتاب

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب آزادی حیوانات

آزادی حیوانات

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان