منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » متفرقه

آینده قدرتA

ناشر: انتشارات حروفیه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب متافیزیک

متافیزیک

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب داروخانه خانگی

داروخانه خانگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بازیچه دست دیگران نشوید

بازیچه دست دیگران نشوید

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

روش تحقیق معاصر در علوم انسانی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب گام‌های اصلی در نشر کتاب

گام‌ های اصلی در نشر کتاب

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب آزادی حیوانات

آزادی حیوانات

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

کتاب تصمیم : 50 الگو برای تفکر راهبردی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری Access 2010

آموزش تصویری Access 2010

ناشر: انتشارات عابد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی وب معنایی

مبانی وب معنایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سیستم های توزیعی (اصول و روشها)

سیستم های توزیعی (اصول و روشها)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب Crack و تکنیکهای نفوذ به نرم افزار

Crack و تکنیکهای نفوذ به نرم افزار

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی

فرترن 90 برای رشته های علوم و مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب 1000 نکته در مهندسی نرم افزار (پرسشهای چهار گزینه ای)

1000 نکته در مهندسی نرم افزار (پرسشهای چهار گزینه ای)

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی

زبان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با زبان اسمبلی و معماری ریز پردازنده 80x86

آشنایی با زبان اسمبلی و معماری ریز پردازنده 80x86

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۱۰ تومان