منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » ادبیات - نمایشنامه

کتاب آخرین بازی در انتظار گودو

آخرین بازی در انتظار گودو

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ ترجمه در ایران

تاریخ ترجمه در ایران

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب غزلیات سعدی

غزلیات سعدی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب قصاید سعدی

قصاید سعدی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب ویتسک: نمایشنامه‌ ای از گئورگ بوشنر

ویتسک: نمایشنامه‌ ای از گئورگ بوشنر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامه فردوسی

حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامه فردوسی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی

تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانیان و شاهنامه فردوسی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب آنتوان چخوف

آنتوان چخوف

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای زبان‌های ایرانی

راهنمای زبان‌های ایرانی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ ادبیات ایران(جلد اول)

تاریخ ادبیات ایران(جلد اول)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تاملات

تاملات

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شعر تر و سیم و زر: معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو

شعر تر و سیم و زر: معرفی و کاربست نقد اقتصادی نو

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انکار حضور دیگری

انکار حضور دیگری

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب سیری در جهان کافکا

سیری در جهان کافکا

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب مزخرفات فارسی

مزخرفات فارسی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب در انتظار گودو

در انتظار گودو

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان