منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » تاریخی

کتاب گرگ مغول

گرگ مغول

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ظهور و سقوط اتحاد شوروی

ظهور و سقوط اتحاد شوروی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب ویلیام شکسپیر

ویلیام شکسپیر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب مارتین لوتر: پدر جنبش اصلاح دینی

مارتین لوتر: پدر جنبش اصلاح دینی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب فرانکلین روزولت

فرانکلین روزولت

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۰۰ تومان

کتاب ظهور ژاپن مدرن

ظهور ژاپن مدرن

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب درباره عرفان مسیحی

درباره عرفان مسیحی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شاه عباس: پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد

شاه عباس: پادشاه سنگدلی که به افسانه بدل شد

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مصریان باستان

مصریان باستان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب جنگ‌ هایی که دنیا را تغییر دادند

جنگ‌ هایی که دنیا را تغییر دادند

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ ترجمه در ایران

تاریخ ترجمه در ایران

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب اسطوره‌ های یونان و روم

اسطوره‌ های یونان و روم

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پارسیان

پارسیان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب ساخت بمب اتمی

ساخت بمب اتمی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان