منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » فرهنگی

کتاب مبانی موزه داری

مبانی موزه داری

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مطالعه فرهنگی (مجموعه مقالات)

مطالعه فرهنگی (مجموعه مقالات)

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ایده دانشگاه

ایده دانشگاه

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی فرهنگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش، دین، و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار

آموزش، دین، و گفتمان اصلاح فرهنگی در دوران قاجار

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی

مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ فرهنگ ایران

تاریخ فرهنگ ایران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۹۰۰ تومان