منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » سیاسی

کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت

رویارویی فکری ایران با مدرنیت

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دموکراسی چیست؟

دموکراسی چیست؟

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب افغانستان

افغانستان

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب در باب شهریار: تفسیر 52 ایده طلایی از ماکیاولی

در باب شهریار: تفسیر 52 ایده طلایی از ماکیاولی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی سیاست

مبانی سیاست

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب افغانستان: مردم و سیاست

افغانستان: مردم و سیاست

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی

خون و نفت: خاطرات یک شاهزاده ایرانی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب رهبر عزیز

رهبر عزیز

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان