منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی خاک و پی

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری سازی گودها

پایداری سازی گودها

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی حفاری به زبان ساده

تکنولوژی حفاری به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی پاکسازی خاک

مهندسی پاکسازی خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی حفاری

اصول مهندسی حفاری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب استاندارد ملی سیمان

استاندارد ملی سیمان

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب استاندارد ملی چرثقیل ها

استاندارد ملی چرثقیل ها

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۸۰۰ تومان