منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی خاک و پی

کتاب formulas and calculations for drillingproduction and workover

formulas and calculations for drillingproduction and workover

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار MIDASدر مهندسی ژئوتکنیک

کاربرد نرم افزار MIDASدر مهندسی ژئوتکنیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ناشر: علم عمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه روش های بهسازی خاک (ground improvement)

مجموعه روش های بهسازی خاک (ground improvement)

ناشر: مولف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه روش های بهسازی خاک

مجموعه روش های بهسازی خاک مهار و دیوارهای مهارکوبی

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری سازی گودها

پایداری سازی گودها

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

ناشر: اتحاد - آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی حفاری به زبان ساده

تکنولوژی حفاری به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب آزمایشات مکانیک خاک

آزمایشات مکانیک خاک(در پروژه های راهسازی به همراه نکات فنی و اجرایی)

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی پاکسازی خاک

مهندسی پاکسازی خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان