منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی خاک و پی

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

راهنمای جامع طراحی و اجرای ریزشمع ها

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه روش های بهسازی خاک

مجموعه روش های بهسازی خاک مهار و دیوارهای مهارکوبی

ناشر: انتشارات دانش زنجان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری سازی گودها

پایداری سازی گودها

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

آنچه یک مهندس باید بداند آزمایشگاه خاک - بتن

ناشر: اتحاد - آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

سیالات حفاری (ترکیب و خواص)

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

اصول و محاسبات مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی حفاری به زبان ساده

تکنولوژی حفاری به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب آزمایشات مکانیک خاک

آزمایشات مکانیک خاک

ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی پاکسازی خاک

مهندسی پاکسازی خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

مهارهای مکانیکی خاک از طراحی تا اجرا

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی حفاری

اصول مهندسی حفاری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب استانداردملی تشریح عملکرد ایمنی خانه ها

استانداردملی تشریح عملکرد ایمنی خانه ها

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب استاندارد ملی سیمان

استاندارد ملی سیمان

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب استاندارد ملی چرثقیل ها

استاندارد ملی چرثقیل ها

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب استاندارد ملی ماشین های خاک برداری

استاندارد ملی ماشین های خاک برداری

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان