منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و گاز

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی در شرکت تابع وزارت نفت

مصاحبه حضوری تخصصی در شرکت تابع وزارت نفت

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (جلد اول)

فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (دوره دو جلدی)

ناشر: انتشارات نارنگ
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان