منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی نفت و گاز

کتاب مرجع کامل و کاربردی نرم افزار GEOLOG

مرجع کامل و کاربردی نرم افزار GEOLOG

ناشر: انتشارات مثبت
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش نرم افزار Eclipse,PVTi , Flogrid & Office

مرجع آموزش نرم افزار Eclipse,PVTi , Flogrid & Office

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشی بر مدلسازی ساختمانی

مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشی بر مدلسازی ساختمانی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی با HAZOP

ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی با HAZOP

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی دینامیک و کنترل فرآیندهای شیمیایی با ASPEN PLUS DYNAMICS

شبیه سازی دینامیک و کنترل فرآیندهای شیمیایی با ASPEN PLUS DYNAMICS

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی نفت و پتروشیمی

مبانی مهندسی نفت و پتروشیمی

ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر(قرارگاه خاتم)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مهندسی در نفت و گاز

راهنمای مهندسی در نفت و گاز

ناشر: شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر(قرارگاه خاتم)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم مخازن شیل گازی

مفاهیم مخازن شیل گازی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری( جلد اول)

خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری( جلد اول)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب خواص سیال ها و سنگ خای مخازن

خواص سیال ها و سنگ های مخازن

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین

ازدیاد برداشت کاربردی نفت سنگین

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی مخازن نفت و گاز(با رویکرد ارزیابی و توسعه)

مبانی مهندسی مخازن نفت و گاز(با رویکرد ارزیابی و توسعه)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

مهندسی بهره برداری مخازن هیدروکربوری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان