منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و گاز

کتاب مهندسی مخازن شکافدار

مهندسی مخازن شکافدار

ناشر: انتشارات مثبت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی

بودجه ریزی و کنترل هزینه ها در شرکت ملی گاز ایران با رویکرد خصوصی سازی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب رفتار فازی هیدرو کربن ها

رفتار فازی هیدرو کربن ها

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

سیستم ها و فرآیندهای غشائی ترکیبی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب نمودار گیری نگارهای تولید و آموزش نرم افزار emeraude

نمودار گیری نگارهای تولید و آموزش نرم افزار emeraude

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب ژئوشیمی سوخت های فسیلی

ژئوشیمی سوخت های فسیلی

ناشر: پژوهشکده صنعت نفت
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز

سیاست های بومی سازی در بخش نفت و گاز

ناشر: پژوهشکده صنعت نفت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پایش هوشمندانه فناوری ایزومریزاسیون نفتای سبک

پایش هوشمندانه فناوری ایزومریزاسیون نفتای سبک

ناشر: پژوهشکده صنعت نفت
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی سیستم های حفاظت کاتدی جهت گاز رسانی به صنایع

راهنمای طراحی سیستم های حفاظت کاتدی جهت گاز رسانی به صنایع

ناشر: انتشارات فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی در شرکت تابع وزارت نفت

مصاحبه حضوری تخصصی در شرکت تابع وزارت نفت

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (جلد اول)

فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (دوره دو جلدی)

ناشر: انتشارات نارنگ
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان