منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و گاز

کتاب فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (جلد اول)

فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (دوره دو جلدی)

ناشر: انتشارات نارنگ
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان