منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی نفت و گاز

کتاب چاه پیمایی مهندسی

چاه پیمایی مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اصول مقدماتی چاه پیمائی

اصول مقدماتی چاه پیمائی

ناشر: دانشگاه اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی چاه آزمایی

مبانی چاه آزمایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب رهنمون عملیات مانده یابی چاه نفت

رهنمون عملیات مانده یابی چاه نفت

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول چاه آزمایی

اصول چاه آزمایی

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۰۰ تومان

کتاب چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز

چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاهنده های سرچاهی و معادله های آن ها

کاهنده های سرچاهی و معادله های آن ها

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب عملیات کنترل چاه

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انتقال و توزیع گاز

انتقال و توزیع گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب پالایشگاه های گاز در طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

پالایشگاه های گاز در طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۱۵۰ تومان

کتاب شیمی و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی (جلد دوم)

شیمی و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان