منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری » جهانگردی

کتاب مدیریت استراتژیک جهانگردی

مدیریت استراتژیک جهانگردی

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان