منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری » جهانگردی

کتاب محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک جهانگردی

مدیریت استراتژیک جهانگردی

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب گونه شناسی گردشگری ارائه چارچوبی برای تقسیم بندی انواع گردشگری

گونه شناسی گردشگری ارائه چارچوبی برای تقسیم بندی انواع گردشگری

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ترجمه زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 1

ترجمه زبان تخصصی مدیریت جهانگردی 1

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب Specialized Language of Tourism Management 3

Specialized Language of Tourism Management 3

ناشر: مؤسسه فرآیند توسعه مدیریت
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شناخت صنعت گردشگری (با رویکرد سیستمی)

شناخت صنعت گردشگری (با رویکرد سیستمی)

ناشر: انتشارات علوم اجتماعی
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب گردشگری طبیعت: معیارهای توسعه و طراحی

گردشگری طبیعت: معیارهای توسعه و طراحی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب واژه نامه جهانگردی (انگلیسی - فارسی)

واژه نامه جهانگردی (انگلیسی - فارسی)

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب توریسم و اوقات فراغت کاربردی

توریسم و اوقات فراغت کاربردی

ناشر: انتشارات نوربخش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان