منو های سمت راست

کتاب ها » مهندس ناظر

کتاب مهندس ناظر خبره

مهندس ناظر خبره

ناشر: انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان