منو های سمت راست

کتاب ها » مهندس ناظر

کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (2)

دستیار مهندسان مجری و ناظر (2)

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب ناظر حرفه ای ساختمان

ناظر حرفه ای ساختمان

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

مهندس ناظر خبره

ناشر: انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان