منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » عمران » مهندس ناظر

کتاب گزارش ناظر (نمونه مکاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی)

گزارش ناظر (نمونه مکاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی)

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسان مجری و ناظر (2)

دستیار مهندسان مجری و ناظر (2)

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب ناظر حرفه ای ساختمان

ناظر حرفه ای ساختمان

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

مهندس ناظر خبره

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ذخیره و بازیابی اطلاعات سیستم و ساختار فایلها (مهندسی فایلها)

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان