منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک

کتاب مکانیک مهندسی (جلد دوم:دینامیک)

مکانیک مهندسی (جلد دوم:دینامیک)

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک مهندسی (جلد اول:استاتیک)

مکانیک مهندسی (جلد اول:استاتیک)

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار GEOMAGIC

پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار GEOMAGIC

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد ششم:قالبسازی در CATIA)

آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد ششم:قالبسازی در CATIA)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب زبان فنی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

زبان فنی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

ناشر: دایره فرهنگ(دایره صنعت)
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان