منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک

کتاب اندازه گیری مکانیک در سیالات

اندازه گیری مکانیک در سیالات

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی

تحلیل مسائل مکانیک شکست و خستگی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی مکانیک

مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی مکانیک

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اتوکد 2018

راهنمای جامع اتوکد 2018

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۸۰۰ تومان

کتاب مکانیک محیط های پیوسته با نگرشی بر مکانیک جامدات

مکانیک محیط های پیوسته با نگرشی بر مکانیک جامدات

ناشر: انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی و تخصصی revit mep 2019

آموزش کاربردی و تخصصی revit mep 2019

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل مهندسی به روش اجزاء محدود با ABAQUS

تحلیل مسائل مهندسی به روش اجزاء محدود با ABAQUS

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل اجزاء محدود:تئوری و کاربرد در ABAQUS

تحلیل اجزاء محدود:تئوری و کاربرد در ABAQUS

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب تمرینات پیشرفته کتیا

تمرینات پیشرفته کتیا

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک مهندسی (جلد دوم:دینامیک)

مکانیک مهندسی (جلد دوم:دینامیک)

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک مهندسی (جلد اول:استاتیک)

مکانیک مهندسی (جلد اول:استاتیک)

ناشر: انتشارات علم وادب
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار GEOMAGIC

پردازش ابر نقاط و مهندسی معکوس در نرم افزار GEOMAGIC

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد ششم:قالبسازی در CATIA)

آموزش کاربردی نرم افزار CATIA(جلد ششم:قالبسازی در CATIA)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان