منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک

کتاب ساختار سازه و موارد و تحلیل تنش(مباحثی از مقاومت مصالح و تحلیل سازه)

ساختار سازه و موارد و تحلیل تنش(مباحثی از مقاومت مصالح و تحلیل سازه)

ناشر: انتشارات علم استادان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک خاک و مهندسی پی

مکانیک خاک و مهندسی پی

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک شکل دهی ورق ها

مکانیک شکل دهی ورق ها

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مکانیک کلاسیک (جلد دوم)

مکانیک کلاسیک (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل ترمودینامیک

مرجع کامل ترمودینامیک

ناشر: مرکز نشر جهش
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مکانیک مواد مرکب

اصول مکانیک مواد مرکب

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالوژی

اصول و مبانی ترمودینامیک در مهندسی مواد و متالوژی

ناشر: علوم پویا
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مبانی ترمودینامیک (ویراست 9)

مبانی ترمودینامیک (ویراست 9)

ناشر: انتشارات کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب آزمون و تحلیل خستگی(نظریه و کاربرد)

آزمون و تحلیل خستگی(نظریه و کاربرد)

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک

زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای کتاب مکانیک سیالات  (جلد دوم)چاپ اول

راهنمای کتاب مکانیک سیالات (جلد دوم)چاپ اول

ناشر: اندیشه نصیر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام ABAQUS

آموزش گام به گام ABAQUS

ناشر: انتشارات خلیج فارس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع مدل سازی ABAQUS در مهندسی مکانیک

آموزش جامع مدل سازی ABAQUS در مهندسی مکانیک

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۶۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۷۵۰ تومان