منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » مهندسی برق » تاسیسات مکانیکی

کتاب کلیدواژه طلایی تاسیسات مکانیکی

کلیدواژه طلایی تاسیسات مکانیکی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۹۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۹,۰۰۰ تومان

کتاب ماشینهای کنترل عددی cnc

ماشینهای کنترل عددی cnc

ناشر: پیام فن
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی و اپراتوری cnc

برنامه نویسی و اپراتوری cnc

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی cncدر catia با نگرش کاربردی

برنامه نویسی cncدر catia با نگرش کاربردی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب خودآموز ماشین کاری cnc با powermill

خودآموز ماشین کاری cnc با powermill

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب کولرهای گازی اسپیلت

کولرهای گازی اسپیلت

ناشر: انتشارات خانه روشنا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل پکیج

مرجع کامل پکیج

ناشر: انتشارات خانه روشنا
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1392

فهرست بهای واحد پایه رشته (تاسیسات مکانیکی )سال 1397

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات (تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی 1

مرجع کامل طرح و اجرای تأسیسات مکانیکی 1

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۰,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶۲,۰۰۰ تومان