منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های دریایی

کتاب ژئوتکنیک سازه های آبی

ژئوتکنیک سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و نصب خطوط دریایی

طراحی و نصب خطوط دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک امواج آب

مکانیک امواج آب

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک دریایی

ژئوتکنیک دریایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۸۰۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های آبی

طراحی سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب اندرکنش سازه های آبی و فرسایش

اندرکنش سازه های آبی و فرسایش

ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱,۴۰۰ تومان

کتاب موج شکن های توده سنگی

موج شکن های توده سنگی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت موج شکن

روش های ساخت موج شکن

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان