منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های دریایی

کتاب موج شکن های توده سنگی (جلد سوم - تامین و تولید مصالح سنگی، آرمورهای بتنی)

موج شکن های توده سنگی (جلد سوم - تامین و تولید مصالح سنگی، آرمورهای بتنی)

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب موج شکن های توده سنگی (جلد دوم - طراحی موج شکن های توده سنگی)

موج شکن های توده سنگی (جلد دوم - طراحی موج شکن های توده سنگی)

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب موج شکن های توده سنگی (جلد اول - انواع موج شکن ها، مبانی طراحی و کلیات)

موج شکن های توده سنگی (جلد اول - انواع موج شکن ها، مبانی طراحی و کلیات)

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی

تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت یکپارچگی سازه های دریایی

مدیریت یکپارچگی سازه های دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی سازه های فراساحلی

اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی گل حفاری

مهندسی گل حفاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک سازه های آبی

ژئوتکنیک سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۹۸۰ تومان

کتاب فن آوری نوین در اجرای جداره های زیر زمینی عمیق

فن آوری نوین در اجرای جداره های زیر زمینی عمیق

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی و نصب خطوط دریایی

طراحی و نصب خطوط لوله دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک امواج آب

مکانیک امواج آب

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک دریایی

ژئوتکنیک دریایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۹۲۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های آبی

طراحی سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان