منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های دریایی

کتاب تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی

تحلیل تصادفی امواج و سازه های دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت یکپارچگی سازه های دریایی

مدیریت یکپارچگی سازه های دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

واژگان مهندسی دریا و سازه های دریایی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی سازه های فراساحلی

اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی گل حفاری

مهندسی گل حفاری

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک سازه های آبی

ژئوتکنیک سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۹۸۰ تومان

کتاب فن آوری نوین در اجرای جداره های زیر زمینی عمیق

فن آوری نوین در اجرای جداره های زیر زمینی عمیق

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی و نصب خطوط دریایی

طراحی و نصب خطوط لوله دریایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک امواج آب

مکانیک امواج آب

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک دریایی

ژئوتکنیک دریایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۹۲۰ تومان

کتاب ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب طراحی سازه های آبی

طراحی سازه های آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک سازه های فراساحلی

دینامیک سازه های فراساحلی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب اندرکنش سازه های آبی و فرسایش

اندرکنش سازه های آبی و فرسایش

ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۲۶۰ تومان