منو های سمت راست

کتاب ها » ارشد و دکتری

کتاب مهندسی نرم افزار (راهیان ارشد)

مهندسی نرم افزار (راهیان ارشد)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 (روانشانسی مرضی)

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 (روانشانسی مرضی)

ناشر: انتشارات اروانه
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب طلایی زبان انگلیسی عمومی کارشناسی ارشد لغت و گرامر

کتاب طلایی زبان انگلیسی عمومی کارشناسی ارشد لغت و گرامر

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی(کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

هوش مصنوعی(کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات تألیفی و آزمون ساختمان گسسته

بانک سوالات تألیفی و آزمون ساختمان گسسته

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات تألیفی و آزمون طراحی و ساخت کامپایلرها

بانک سوالات تألیفی و آزمون طراحی و ساخت کامپایلرها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب درس و کنکور اصول و مبانی مدیریت

درس و کنکور اصول و مبانی مدیریت

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت (کارشناسی ارشد)

اصول و مبانی مدیریت (کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت

اصول و مبانی مدیریت

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب زبان ماشین و امبلی

زبان ماشین و امبلی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب درس و کنکور ساختمان داده ها

درس و کنکور ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی و ساخت کامپایلرها

طراحی و ساخت کامپایلرها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم های عامل پیشرفته(کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر)

سیستم های عامل پیشرفته(کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان