منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » ارشد و دکتری

کتاب مجموعه سوالات آزمون های 82-97 مهندسی مکانیک

مجموعه سوالات آزمون های 82-97 مهندسی مکانیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی

زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۷,۶۰۰ تومان

کتاب تعلیم و تربیت اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب علم النفس

علم النفس

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب آزمون های کارشناسی ارشد جلد دوم

آزمون های کارشناسی ارشد جلد دوم

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های کارشناسی ارشد معماری جلد اول

آزمون های کارشناسی ارشد معماری جلد اول

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۴,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح جامع آزمون ارشد معماری با پاسخ همزمان کد 1352

تشریح جامع آزمون ارشد معماری با پاسخ همزمان کد 1352

ناشر: انتشارات بادخان
نویسنده:

قیمت : ۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۷,۶۰۰ تومان

کتاب تشریح آزمون ارشد معماری با پاسخ همزمان کد 1352

تشریح آزمون ارشد معماری با پاسخ همزمان کد 1352

ناشر: انتشارات بادخان
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب کنترل فرآیندها

کنترل فرآیندها

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی زیره ذره بین جلد دوم

زبان عمومی زیره ذره بین جلد دوم

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی زیره ذره بین جلد اول

زبان عمومی زیره ذره بین جلد اول

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان