منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران

کتاب طراحی سازه های هوایی

طراحی سازه های هوایی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب رفع خطاها و هشدارها حین تحلیل و طراحی سازه ها در نرم افزار ETABS

رفع خطاها و هشدارها حین تحلیل و طراحی سازه ها در نرم افزار ETABS

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی میراگرها و جداگرهای لرزه ای بر اساس asce 7-10 در perform3d , sap2000 ,opensees

تحلیل و طراحی میراگرها و جداگرهای لرزه ای بر اساس asce 7-10 در perform3d , sap2000 ,opensees

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب (civil engineering  (technical language

(civil engineering (technical language

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب استخدامی رشته مهندسی عمران

استخدامی رشته مهندسی عمران

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب کارگاه آسفالت

کارگاه آسفالت

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب 243 مساله طرح لرزه ای سازه ها

234 مساله طرح لرزه ای سازه ها

ناشر: بنای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار safe2016

طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار safe2016

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب دستنامه اجرای بتن

دستنامه اجرای بتن

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد matlab در مهندسی عمران

کاربرد matlab در مهندسی عمران

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ناشر: علم عمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها (نظریه و کاربرد آن درمهندسی زلزله)

تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها (نظریه و کاربرد آن درمهندسی زلزله)

ناشر: امید انقلاب (نشر و پخش علوم پویا)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آشنایی با اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان