منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران

کتاب طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار safe2016

طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار safe2016

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب دستنامه اجرای بتن

دستنامه اجرای بتن

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد matlab در مهندسی عمران

کاربرد matlab در مهندسی عمران

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

فناوری نانو در زیرساخت های عمرانی

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی

ناشر: علم عمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها (نظریه و کاربرد آن درمهندسی زلزله)

تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها (نظریه و کاربرد آن درمهندسی زلزله)

ناشر: امید انقلاب (نشر و پخش علوم پویا)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آشنایی با اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان