منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه » متفرقه » متفرقه 1

کنترل بهینه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر توربولانس

مقدمه ای بر توربولانس

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب معاملات هارمونیک

معاملات هارمونیک

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی بلاک چین

مبانی بلاک چین

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تغییر اقیانوس آبی

تغییر اقیانوس آبی

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری زیست شناسی

504 کلمه مطلقا ضروری زیست شناسی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلثا ضروری پرستاری

504 کلمه مطلقا ضروری پرستاری

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی

504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای

شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما

سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب رویکردهای ژنومیک در محیط زیست

رویکردهای ژنومیک در محیط زیست

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب علم داده کاربردی تحلیل داده های واقعی با اسکریپت نویسی بش

علم داده کاربردی تحلیل داده های واقعی با اسکریپت نویسی بش

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان