منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری زیست شناسی

504 کلمه مطلقا ضروری زیست شناسی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلثا ضروری پرستاری

504 کلمه مطلقا ضروری پرستاری

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی

504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای

شیمی محیط زیست نگرش تجزیه ای

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما

سیستم های الکتریکی و الکترونیکی هواپیما

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب رویکردهای ژنومیک در محیط زیست

رویکردهای ژنومیک در محیط زیست

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب علم داده کاربردی تحلیل داده های واقعی با اسکریپت نویسی بش

علم داده کاربردی تحلیل داده های واقعی با اسکریپت نویسی بش

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب متن کاوی نگرش یادگیری ماشین

متن کاوی نگرش یادگیری ماشین

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل تطبیقی

کنترل تطبیقی

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای دانش هوانوردی خلبان

راهنمای دانش هوانوردی خلبان

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل شبکه های اجتماعی

تحلیل شبکه های اجتماعی

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب رهبری اجتماعی مدیریت پیچیدگی با خلاقیت

رهبری اجتماعی مدیریت پیچیدگی با خلاقیت

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب سنت های ثابت الهی در قرآن کریم

سنت های ثابت الهی در قرآن کریم

ناشر: انتشارات هورمزد
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب تعمیرکار چیلر تراکمی

تعمیرکار چیلر تراکمی

ناشر: انتشارات مطبوعات دینی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان