منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب 100نکته کلیدی برای کارکنان دستگاه حفاری

100نکته کلیدی برای کارکنان دستگاه حفاری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب روش در روش

روش در روش

ناشر: انتشارات لوگوس
نویسنده:

قیمت : ۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۴,۸۰۰ تومان

کتاب صنعت ورقکاری (روشهای ساخت و تولید)

صنعت ورقکاری (روشهای ساخت و تولید)

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان

کتاب مشخصه سازی آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفته

مشخصه سازی آزمایشگاهی مواد مرکب پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی

تغذیه گذاری در ریخته گری قطعات فولادی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور)

بلورهای فوتونیک (قالبی برای شارش نور)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیسستم های کنترل

روش های تشخیص و جبران سازی عیب در سیسستم های کنترل

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب چرا کشورها شکست می خورند

چرا کشورها شکست می خورند

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب عدالت فضایی درایران

عدالت فضایی درایران

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حریق

حریق

ناشر: انتشارات شایسته گستر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب هدایت شغلی فرزندان

هدایت شغلی فرزندان

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب ازدواج در افراد کم توان(آیا یک فرد کم توان می تواند ازدواج کند؟)

ازدواج در افراد کم توان(آیا یک فرد کم توان می تواند ازدواج کند؟)

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پرس،طراحی و ساخت قالب

پرس،طراحی و ساخت قالب

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تخلخل در دایکست (برسی و آنالیز)

تخلخل در دایکست (برسی و آنالیز)

ناشر: مرکز انتشارات دانشجو همدان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فناوری آسیاهای غلتکی فشار بالا

فناوری آسیاهای غلتکی فشار بالا

ناشر: انتشارات دانشگاه هرمزگان
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان