منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب نیمه تاریک وجود

نیمه تاریک وجود

ناشر: انتشارات آتیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

زندگی خود را دوباره بیافرینید

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب 101 سرگرمی سادۀ علمی با کاغذ و مقوا

101 سرگرمی سادۀ علمی با کاغذ و مقوا

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی هواپیما (جلد اول)

طراحی هواپیما (جلد اول)

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین تزریق پلاستیک

ماشین تزریق پلاستیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۹۰۰ تومان

کتاب از حال بد به حال خوب

از حال بد به حال خوب

ناشر: آسیم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب زبان بدن

زبان بدن

ناشر: انتشارات داریوش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع زبان بدن

کتاب جامع زبان بدن

ناشر: الماس دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کارآفرینی و کسب و کار

کارآفرینی و کسب و کار

ناشر: نشر نگاه پارسه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شهرت و شهرت الکترونیکی در دنیای کسب و کار معاصر

شهرت و شهرت الکترونیکی در دنیای کسب و کار معاصر

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب حفاظت کاتدی (راهکارهای صنعتی برای حفاظت در برابر خوردگی)

حفاظت کاتدی (راهکارهای صنعتی برای حفاظت در برابر خوردگی)

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب نوپای ناب (چاپ پنجم)

نوپای ناب (چاپ پنجم)

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب H POINT راهنمای طراحی خودرو

H POINT راهنمای طراحی خودرو

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی نفت و گاز با نرم افزار aspen hysys v8.8

شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی نفت و گاز با نرم افزار aspen hysys v8.8

ناشر: انتشارات مثبت
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی نرم افزار گوسین

آموزش کاربردی نرم افزار گوسین

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان