منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب ANALOG CMOS

ANALOG CMOS

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب توصیف صحرایی سنگ های آذرین

توصیف صحرایی سنگ های آذرین

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب عکس های هوایی

عکس های هوایی

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع روانکاری  و روانکارهای صنعتی

مرجع روانکاری و روانکارهای صنعتی

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب فرآیندهای جداسازی غشایی

فرآیندهای جداسازی غشایی

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع جامع آموزش TIA

مرجع جامع آموزش TIA

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیولوژی غشاء

فیزیولوژی غشاء

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب انرژی های تجدید پذیر

انرژی های تجدید پذیر

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی غشا و کاربرد های آن

تکنولوژی غشا و کاربرد های آن

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک پیش دانشگاهی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب دو قدم تاIELTS

دو قدم تاIELTS

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ

طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب هواپیماها

هواپیماها

ناشر: انتشارات محراب قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ناوهای هواپیما بر

ناوهای هواپیما بر

ناشر: انتشارات محراب قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان