منو های سمت راست

کتاب ها » دانشگاه علامه طباطبائی

کتاب مهندسی مالی و مدل سازی بازارها بارویکرد نرم افزار matlab

مهندسی مالی و مدل سازی بازارها بارویکرد نرم افزار matlab

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اخلاق در ورزش

اخلاق در ورزش

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری 2009-2005(جلد چهارم)

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری 2009-2005(جلد چهارم)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب جانشین پروری مدیران (رویکرها,الگوها و راهبردها)

جانشین پروری مدیران (رویکرها,الگوها و راهبردها)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب التمهید فی اعراب آیات من القرآن المجید

التمهید فی اعراب آیات من القرآن المجید

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی آرمانی کاربردی

برنامه ریزی آرمانی کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب صدق

صدق

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب توسعه سیستم های آموزش آنلاین با استفاده از ابزارهای منبع باز

توسعه سیستم های آموزش آنلاین با استفاده از ابزارهای منبع باز

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مقیاس های سنجش در روان پزشکی سالمندی

مقیاس های سنجش در روان پزشکی سالمندی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب حقوق بیمه

حقوق بیمه

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فهم دولت الکترونیک سیستم های اطلاعات در مدیریت دولتی

فهم دولت الکترونیک سیستم های اطلاعات در مدیریت دولتی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب سنجش ترجمه در محیط آموزشی

سنجش ترجمه در محیط آموزشی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتارشناسی در ورزش

مدیریت رفتارشناسی در ورزش

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روان شناسی سازمانی برای مدیران

روان شناسی سازمانی برای مدیران

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب روش ها و نقد و بررسی ترجمه

روش ها و نقد و بررسی ترجمه

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان