منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه » متفرقه » جزوات کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب دینامیک سازه(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

دینامیک سازه(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مشاوره(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

اصول و فنون مشاوره(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب خط مش گذاری (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری )

خط مش گذاری (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری )

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب حسابداری مدیریت (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

حسابداری مدیریت (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک آماری(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ترمودینامیک آماری(سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب نوروسایکولوژی (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

نوروسایکولوژی (سری جزوات کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پی

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پی

ناشر: عمران پایه
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب انگلیسی تخصصی برای مهندسین عمران - همراه با سوالات کارشناسی ارشد

انگلیسی تخصصی برای مهندسین عمران - همراه با سوالات کارشناسی ارشد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان