منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راه آهن

کتاب اصول و مبانی آزمایشات و اجزا و روسازی و کنترل کیفیت خطوط راه اهن

اصول و مبانی آزمایشات و اجزا و روسازی و کنترل کیفیت خطوط راه اهن

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و مهندسی راه آهن

مدیریت و مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن

اصول و طراحی ایستگاه های راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

اصول و مبانی طرح هندسی راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب راه آهن در ایران

راه آهن در ایران

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب راه آهن 1 روسازی وبرقی کردن

راه آهن 1 روسازی وبرقی کردن

ناشر: انتشارات پرتونگار
نویسنده:

قیمت : ۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۶۲۰ تومان

کتاب اصول و مبانی خستگی در تماس غلتشی چرخ و ریل

اصول و مبانی خستگی در تماس غلتشی چرخ و ریل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان