منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راه آهن

کتاب اصول مهندسی راه آهن

اصول مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن کاربردی

مهندسی راه آهن کاربردی

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب دینامیک خطوط ریلی پر سرعت مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها

دینامیک خطوط ریلی پر سرعت مدل ها ، الگوریتم ها و کاربردها

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب رفتار بلند مدت خط راه آهن

رفتار بلند مدت خط راه آهن

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای واحد پایه رشته (راه,راه آهن و باند فرودگاه )سال 1392

فهرست بهای واحد پایه رشته (راه,راه آهن و باند فرودگاه )سال 1397

ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی آزمایشات و اجزا و روسازی و کنترل کیفیت خطوط راه اهن

اصول و مبانی آزمایشات و اجزا و روسازی و کنترل کیفیت خطوط راه اهن

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و مهندسی راه آهن

مدیریت و مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

فهرست بهای راه راه آهن وباندفرودگاه سال 1395

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

مهندسی راه آهن ویژه مهندسان عمران

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه آهن

مهندسی راه آهن

ناشر: انتشارات جنگل
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت بحران حمل و نقل جاده ای در ایران - مقابله با بحران طوفان ماسه

مدیریت بحران حمل و نقل جاده ای در ایران - مقابله با بحران طوفان ماسه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

زیرسازی راه آهن قطارهای سریع السیر

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان