منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » متفرقه » مهندسی سازه

کتاب کتاب جامع کنترل فعال سازه ها

کتاب جامع کنترل فعال سازه ها

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد بهینه سازی در مهندسی

کاربرد بهینه سازی در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی سازه

کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی سازه

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب فرآیندهای تولید (مرجع کامل تصویری و تشریحی)

فرآیندهای تولید (مرجع کامل تصویری و تشریحی)

ناشر: نشر طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان