منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » متفرقه » مهندسی سازه

کتاب کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی سازه

کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی سازه

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان