منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » دینامیک » دینامیک سیالات

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی با FLOW-3D

دینامیک سیالات محاسباتی با FLOW-3D

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی

مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع ANSYS CFX (پیشرفته)

راهنمای جامع ANSYS CFX (پیشرفته)

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک

ترمودینامیک

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب دینامیک

دینامیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش دینامیک سیالات محاسباتی به کمک (Gambit & ANSYS Fluent)

آموزش دینامیک سیالات محاسباتی به کمک (Gambit & ANSYS Fluent)

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی (جلد دوم)

علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی (جلد اول)

علم ترمودینامیک: رهیافتی در مهندسی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (جلد دوم - ویرایش ششم)

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (جلد دوم - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (جلد اول - ویرایش ششم)

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (جلد اول - ویرایش ششم)

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک ون وایلن (جلد اول - ویرایش هفتم)

تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک ون وایلن (جلد اول - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی

مبانی ترمودینامیک مهندسی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی ترمودینامیک (ویرایش هفتم)

مبانی ترمودینامیک (ویرایش هفتم)

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان