منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » اقتصاد » اقتصاد سنجی

کتاب اقتصاد سنجی کاربردی سری های زمانی با استفاده از نرم افزار jmulti

اقتصاد سنجی کاربردی سری های زمانی با استفاده از نرم افزار jmulti

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی اقتصادسنجی

مبانی اقتصادسنجی

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب اقتصادسنجی کاربردی(همراه با نرم افزارهای eviews 9وjmulti )

اقتصادسنجی کاربردی(همراه با نرم افزارهای eviews 9وjmulti )

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی اقتصادسنجی (همراه با ایویوز و استاتا)

مبانی اقتصادسنجی (همراه با ایویوز و استاتا)

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب کارایی و بهره  وری از دیدگاه اقتصادی

کارایی و بهره وری از دیدگاه اقتصادی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصادسنجی مقدماتی یک روش جدید(جلد اول)

اقتصادسنجی مقدماتی یک روش جدید(جلد اول)

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی اقتصاد توریسم

مبانی اقتصاد توریسم

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان