منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت پروژه

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهبری تیم های پروژه ای

راهبری تیم های پروژه ای

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان