منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت پروژه

کتاب کار آفرینی و پروژه

کار آفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب درک شفاف و آنالیز دقیق از تاخیر در پروژه

درک شفاف و آنالیز دقیق از تاخیر در پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(ویرایش ششم)

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(ویرایش ششم)

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل پروژه

کنترل پروژه

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کنترل پروژه

کنترل پروژه

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر: شرکت آبان سامانه اطلاعات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات ترجمان خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه رهبری و هدایت

مدیریت پروژه رهبری و هدایت

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب راهبری تیم های پروژه ای

راهبری تیم های پروژه ای

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب قواعد زمان بندی پروژه

قواعد زمان بندی پروژه

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۹۶۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان