منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت پروژه

کتاب راهنمای بین المللی ISO 22000:2018

راهنمای بین المللی ISO 22000:2018

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم تامین مالی پروژه

سیستم تامین مالی پروژه

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع و کاربردی navisworks manage 2019

آموزش جامع و کاربردی navisworks manage 2019

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب مهارت های ترم مدیریت پروژه

مهارت های ترم مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK نسخه ششم و راهنمای عملی چابک  AGILE practice guide

راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK نسخه ششم و راهنمای عملی چابک AGILE practice guide

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب کار آفرینی و پروژه

کار آفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب درک شفاف و آنالیز دقیق از تاخیر در پروژه

درک شفاف و آنالیز دقیق از تاخیر در پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(ویرایش ششم)

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه(ویرایش ششم)

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل پروژه

کنترل پروژه

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کنترل پروژه

کنترل پروژه

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر: شرکت آبان سامانه اطلاعات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات ترجمان خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه رهبری و هدایت

مدیریت پروژه رهبری و هدایت

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب راهبری تیم های پروژه ای

راهبری تیم های پروژه ای

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان