منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت پروژه

کتاب فرم های مدیریت پروژه

فرم های مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه رهبری و هدایت

مدیریت پروژه رهبری و هدایت

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهبری تیم های پروژه ای

راهبری تیم های پروژه ای

ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

کاتالوگ نویسی و مدیریت پروژه در pdms

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت

کتاب جامع مدیریت پروژه و ساخت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان