منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » نظام پیمانکاری

کتاب اصول و مبانی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران

اصول و مبانی تهیه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران

ناشر: نشر مقدس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

ناشر: انتشارات یاران مهر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان