منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه » حقوق قراردادها

کتاب آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

ناشر: کشاورز
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب حقوق قراردادها (مدنی 3)جلد اول

حقوق قراردادها (مدنی 3)جلد اول

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان