منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه » حقوق قراردادها

کتاب حقوق قراردادها (مدنی 3)جلد اول

حقوق قراردادها (مدنی 3)جلد اول

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

آشنایی با مدیریت طرح (CM) و مدیریت پیمان (MC)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان