منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متره و برآورد

کتاب متره و برآورد (کتاب دوم)

متره و برآورد (کتاب دوم)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب اصول متره و برآورد پروژه های راهسازی

اصول متره و برآورد پروژه های راهسازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی متره و برآورد

مبانی متره و برآورد

ناشر: آینده دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب متره و برآورد

متره و برآورد (کتاب اول)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۷۰۰ تومان

کتاب متره و برآورد ابنیه

متره و برآورد ابنیه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه

آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب متره و برآورد پروژه

متره و برآورد پروژه

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب متره، برآورد و آنالیز بهاء (جلد دوم)

متره، برآورد و آنالیز بهاء (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب خلاصه مباحث متره و برآورد

خلاصه مباحث متره و برآورد

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب واژه نامه متره و برآورد

واژه نامه متره و برآورد

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی متره 3 - متره گام به گام

مهندسی متره 3 - متره گام به گام

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب متره و تخمین مقادیر کار

متره و تخمین مقادیر کار

ناشر: نشر پردازشگران
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان

متره مصالح و برآورد قیمت ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب 2800 نکته متره و برآورد

2800 نکته متره و برآورد

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی متره (کاربرد متره و برآورد)

مهندسی متره (کاربرد متره و برآورد)

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب متره و برآورد وآشنایی با شرایط عمومی پیمان

متره و برآورد وآشنایی با شرایط عمومی پیمان

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان