منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » مهندسی مکانیک » دینامیک خاک

کتاب بهسازی خاک

بهسازی خاک

ناشر: انتشارات پژوهشی دیبای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول دینامیک خاک

اصول دینامیک خاک ( ویراست سوم )

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان