منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » گردشگری

کتاب رقابت پذیری مقصد گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

رقابت پذیری مقصد گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب توسعه گردشگری (رویکردی تحلیل بر ابعاد و فرصت های آن)

توسعه گردشگری (رویکردی تحلیل بر ابعاد و فرصت های آن)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت استعداد (مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری و مهمان نوازی)

مدیریت استعداد (مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری و مهمان نوازی)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۶۰۰ تومان

کتاب گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۹۰۰ تومان

کتاب کتابچه گردشگری مسوولانه

کتابچه گردشگری مسوولانه

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۰۰ تومان

کتاب توانمندسازی زنان از طریق گردشگری

توانمندسازی زنان از طریق گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت روحیات ملل

شناخت روحیات ملل

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیاست و برنامه ریزی گردشگری (گذشته,حال و آینده)

سیاست و برنامه ریزی گردشگری (گذشته,حال و آینده)

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب گردشگری فرهنگی و بازآفرینی بافت تاریخی

گردشگری فرهنگی و بازآفرینی بافت تاریخی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی مسیرهای گردشگری

شناسایی مسیرهای گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب طبیعت گردی در ایران

طبیعت گردی در ایران

ناشر: انتشارات میرماه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان