منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » گردشگری

کتاب شناخت روحیات ملل

شناخت روحیات ملل

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

روش تحقیق برای اوقات فراغت و گردشگری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سیاست و برنامه ریزی گردشگری (گذشته,حال و آینده)

سیاست و برنامه ریزی گردشگری (گذشته,حال و آینده)

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب گردشگری فرهنگی و بازآفرینی بافت تاریخی

گردشگری فرهنگی و بازآفرینی بافت تاریخی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شناسایی مسیرهای گردشگری

شناسایی مسیرهای گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع ایرانگردی

راهنمای جامع ایرانگردی

ناشر: مؤسسه کتابسرای اعلمی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب گردشگری : اثرات، برنامه ریزی و مدیریت

گردشگری : اثرات، برنامه ریزی و مدیریت

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب آشنایی با فن راهنمایی در تور

آشنایی با فن راهنمایی در تور

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب سیاست های گردشگری کشورها - مطالعه ای تطبیقی

سیاست های گردشگری کشورها - مطالعه ای تطبیقی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۹۵۰ تومان

کتاب خط مشی گذاری در صنعت گردشگری

خط مشی گذاری در صنعت گردشگری

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین

شناخت فرهنگ اقوام ایران زمین

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان