منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » گردشگری

کتاب گردشگری خلاق با تاکید بر فضاهای شهری

گردشگری خلاق با تاکید بر فضاهای شهری

ناشر: کتاب آراد
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب گردشگری شهری و تغییر شهری

گردشگری شهری و تغییر شهری

ناشر: انتشارات تمدن علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب گردشگری اسلامی

گردشگری اسلامی

ناشر: نشر آرما
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۷۰۰ تومان

کتاب گردشگری خلاق از تبیین مدل مفهومی تا پایداری اکوسیستم

گردشگری خلاق از تبیین مدل مفهومی تا پایداری اکوسیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب رقابت پذیری مقصد گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

رقابت پذیری مقصد گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

ناشر: دانشگاه علم و فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب توسعه گردشگری (رویکردی تحلیل بر ابعاد و فرصت های آن)

توسعه گردشگری (رویکردی تحلیل بر ابعاد و فرصت های آن)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت استعداد (مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری و مهمان نوازی)

مدیریت استعداد (مدیریت منابع انسانی پیشرفته در گردشگری و مهمان نوازی)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۶۰۰ تومان

کتاب گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

گردشگری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۹۰۰ تومان

کتاب کتابچه گردشگری مسوولانه

کتابچه گردشگری مسوولانه

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۰۰ تومان

کتاب توانمندسازی زنان از طریق گردشگری

توانمندسازی زنان از طریق گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت روحیات ملل

شناخت روحیات ملل

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

پژوهش و بازاریابی در چشم انداز و آینده گردشگری

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۲۰۰ تومان