منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » برق

کتاب خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب الکترونیک به زبان ساده

الکترونیک به زبان ساده

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب الکترونیک کار ماهر شوید

الکترونیک کار ماهر شوید

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب راه اندازی,عملکرد و نگهداری توربین های مولد برق

راه اندازی,عملکرد و نگهداری توربین های مولد برق

ناشر: انتشارات چرتکه - آذر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۳۰۰ تومان

کتاب حفاظت عملی شبکه های قدرت

حفاظت عملی شبکه های قدرت

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۹۰۰ تومان

کتاب مدارهای سرگرم کنندۀ الکترونیک

مدارهای سرگرم کنندۀ الکترونیک

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب پروژه های خورشیدی

پروژه های خورشیدی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۰۰ تومان

کتاب مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

مدارهای سرگرم کنندۀ آی سی 555

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

راهنمای سادۀ نصب تجهیزات خورشیدی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب رسم فنی برق(نقشه کشی برق)

رسم فنی برق(نقشه کشی برق)

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پست های فشار قوی

طراحی پست های فشار قوی

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مجموعه سؤالات برق صنعتی درجه 2

مجموعه سؤالات برق صنعتی درجه 2

ناشر: انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب تحلیل مهندسی مدار (ویرایش ششم)

تحلیل مهندسی مدار (ویرایش ششم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب eplan electric p8

eplan electric p8

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان