منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری » هتلداری

کتاب 101 نکته در مورد طراحی مجموعه اقامتی (هتلها)

101 نکته در مورد طراحی مجموعه اقامتی (هتلها)

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد دوم)

مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد دوم)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد سوم)

مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد سوم)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب VIP: مقدمه ای بر مدیریت هتلداری

VIP: مقدمه ای بر مدیریت هتلداری

ناشر: انتشارات هژیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان