منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری » هتلداری

کتاب متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۵۰۰ تومان