منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری » هتلداری

کتاب مهارت های اجتماعی و روابط عمومی در هتل

مهارت های اجتماعی و روابط عمومی در هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت درآمد هتل(از تئوری تا عمل)

مدیریت درآمد هتل(از تئوری تا عمل)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب پزیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات

پذیرایی و تشریفات در سازمان ها و ادارات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتل

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش خدمات میزبانی

آموزش خدمات میزبانی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

محاسبه نرخ و صدور بلیت (ویژه دانشجویان مدیریت جهانگردی)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب 101 نکته در مورد طراحی مجموعه اقامتی (هتلها)

101 نکته در مورد طراحی مجموعه اقامتی (هتلها)

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد دوم)

مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد دوم)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد سوم)

مبانی مدیریت و مهمان نوازی در هتل (جلد سوم)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

متون انگلیسی تخصصی برای دانشجویان هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب VIP: مقدمه ای بر مدیریت هتلداری

VIP: مقدمه ای بر مدیریت هتلداری

ناشر: انتشارات هژیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره

پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت خانه داری در هتل

مدیریت خانه داری در هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب 110 نکته برای هتل داران

110 نکته برای هتل داران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان