منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » تجارت الکترونیک

کتاب اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک

اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیکی از منظر مدیریتی و شبکه های اجتماعی

تجارت الکترونیکی از منظر مدیریتی و شبکه های اجتماعی

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب تجارت بین الملل

تجارت بین الملل

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک  (طراحی و مدیریت کسب و کار)

تجارت الکترونیک (طراحی و مدیریت کسب و کار)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کسب و کار الکترونیکی(باز آفرینی کسب و کار در عصر اطلاعات)

کسب و کار الکترونیکی(باز آفرینی کسب و کار در عصر اطلاعات)

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۷,۵۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان