منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » تجارت الکترونیک

کتاب تجارت الکترونیک  (طراحی و مدیریت کسب و کار)

تجارت الکترونیک (طراحی و مدیریت کسب و کار)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کسب و کار الکترونیکی(باز آفرینی کسب و کار در عصر اطلاعات)

کسب و کار الکترونیکی(باز آفرینی کسب و کار در عصر اطلاعات)

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان