منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » دولت الکترونیک

کتاب دولت الکترونیک (رویکرد مدیریتی)

دولت الکترونیک (رویکرد مدیریتی)

ناشر: نشر افکار
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان