منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب فاولا چهاردهه زندگی بیمناک در سکونتگاه های غیر رسمی ریودوژانیرو

فاولا چهاردهه زندگی بیمناک در سکونتگاه های غیر رسمی ریودوژانیرو

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شاخص های پایداری فرهنگی اجتماعی در حوزه مسکن

شاخص های پایداری فرهنگی اجتماعی در حوزه مسکن

ناشر: انتشارات علم استادان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب نظریۀ برنامه ریزی شهری (1)

نظریۀ برنامه ریزی شهری (1)

ناشر: آذرخش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار در شهرسازی

کاربرد آمار در شهرسازی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب خلاصه کتابهای رشتۀ طراحی شهری

خلاصه کتابهای رشتۀ طراحی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای  و مدیریت شهری

مبانی نظری برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری معماری و طراحی شهری

مبانی نظری معماری و طراحی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

تحلیل فضاهای معماری و شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در شهرسازی

سیر اندیشه ها در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب خلاصه کتابهای رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

خلاصه کتابهای رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی

زبان عمومی و تخصصی در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش ها و فنون در برنامه ریزی شهری

روش ها و فنون در برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آمار در شهرسازی

آمار در شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان

تاریخ شهر و شهرسازی ایران و جهان

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۹۰۰ تومان

کتاب مباحث عمومی شهرسازی

مباحث عمومی شهرسازی

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان