منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهر ایرانی(ایران باستان)

شهر ایرانی(ایران باستان)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پیاده سازی شهر هوشمند

پیاده سازی شهر هوشمند

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب کالیبره نمودن نرم افزار های مهندسی ترافیک(5 جلدی)

کالیبره نمودن نرم افزار های مهندسی ترافیک(5 جلدی)

ناشر: انتشارات آوای فهیم
نویسنده:

قیمت : ۶۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۹,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار در شهر سازی

کاربرد آمار در شهر سازی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طرحی برای آینده

طرحی برای آینده

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در حمل و نقل پایدار شهری

ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در حمل و نقل پایدار شهری

ناشر: انتشارات یاد عارف
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب دیپلماسی شهری

دیپلماسی شهری

ناشر: نشر آرما
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۴۰۰ تومان

کتاب تصفیه فاضلاب (مفاهیم و رویکردهای طراحی )

تصفیه فاضلاب (مفاهیم و رویکردهای طراحی )

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب خلاقیت شهری

خلاقیت شهری

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و محیط زیست

شهر و محیط زیست

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب ساختمان سبز طراحی یکپارچه

ساختمان سبز طراحی یکپارچه

ناشر: اول وآخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۰۰ تومان

کتاب سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

سیر اندیشه ها در تاریخ باغ سازی جهان

ناشر: انتشارات مهر نوروز
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان