منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب مدیریت یکپارچه فضای شهری

مدیریت یکپارچه فضای شهری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب کلان شهرهای جهانی(جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری )

کلان شهرهای جهانی(جهانی شدن شهرها در دنیای سرمایه داری )

ناشر: انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آمایش سرزمین در برنامه ریزی و مدیریت کشور

آمایش سرزمین در برنامه ریزی و مدیریت کشور

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در محلات پایدار

مفاهیم پایه در محلات پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب قدرت و حکمروایی شهری

قدرت و حکمروایی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب شهرسازی معاصر (از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)

شهرسازی معاصر (از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری

نظریه نوسازی متوازن بافت های فرسوده شهری

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر الگوی مسکن مراغه

درآمدی بر الگوی مسکن مراغه

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان