منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهر گردشگر(شهر گردشگر محور)

شهر گردشگر(شهر گردشگر محور)

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۸۰۰ تومان

کتاب مناظر و باغ های اسلامی

مناظر و باغ های اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب تعامل شهر با بندر(گذری بر تجربه های موفق جهانی)

تعامل شهر با بندر(گذری بر تجربه های موفق جهانی)

ناشر: اسرار دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های سراسری دکتری معماری

مجموعه سوالات آزمون های سراسری دکتری معماری

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۸۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۹,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت مراکز تفریحی

مدیریت مراکز تفریحی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد رنگ در فضای شهری متناسب با عملکرد هر فضا

کاربرد رنگ در فضای شهری متناسب با عملکرد هر فضا

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مجموعه کتاب شهرهای جدید(بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید )

مجموعه کتاب شهرهای جدید(بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید )

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تجارب توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی ایران و جهان

تجارب توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی ایران و جهان

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بازارشناسی حمل و نقل جاده ای

بازارشناسی حمل و نقل جاده ای

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۶۰۰ تومان

کتاب شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان