منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ادغام مدیریت خطر فاجعه در مدیریت شهری

ادغام مدیریت خطر فاجعه در مدیریت شهری

ناشر: کتاب آراد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان

برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شهرسازی) به تفکیک مباحث آزمون

تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شهرسازی) به تفکیک مباحث آزمون

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۲۰۰ تومان

کتاب شهرهای کوچک و میانی(چالش ها،سیاست ها و راهبردهای توسعه)

شهرهای کوچک و میانی(چالش ها،سیاست ها و راهبردهای توسعه)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهرازنو(شهرها با کدام روایت از پس فاجعه بر می آیند

شهرازنو(شهرها با کدام روایت از پس فاجعه بر می آیند

ناشر: انتشارات اطراف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۲۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری

درآمدی بر کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه یاسوج
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت)

کودک و طبیعت (درسنامه مدرسه طبیعت)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تاسیسات و تجهیزات شهری

تاسیسات و تجهیزات شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

گزیده تاریخ باغ و منظر شهری

ناشر: انتشارات آریاسگال
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۳۰۰ تومان

کتاب شهر هوشمند

شهر هوشمند

ناشر: انتشارات هورمزد
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب روش ها  شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

روش ها شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: نشر نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب معماری شهری

معماری شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب سه فلسفه سه معمار

سه فلسفه سه معمار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان