منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

آمایش شهری (با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور)

ناشر: موسسه نشر شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی برای پایداری (ایجاد جامعه ای زیست پذیر.متعادل و اکولوژیک)

برنامه ریزی برای پایداری (ایجاد جامعه ای زیست پذیر.متعادل و اکولوژیک)

ناشر: انتشارات علوم اجتماعی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب گزیده ای از مبلمان شهری

گزیده ای از مبلمان شهری

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری در مقیاس های انسانی

طراحی شهری در مقیاس های انسانی

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زیبایی,هویت,تهران

زیبایی,هویت,تهران

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر شناخت عناصر مبلمان شهری

درآمدی بر شناخت عناصر مبلمان شهری

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روایت تهران (فضاهای عمومی)

روایت تهران (فضاهای عمومی)

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی و اکولوژی منظر(مقدمه ای بر اصول و روش ها)

طراحی و اکولوژی منظر(مقدمه ای بر اصول و روش ها)

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کارنامه طرح های مطالعاتی (89-1368)

کارنامه طرح های مطالعاتی (89-1368)

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبلمان خیابانی

مبلمان خیابانی

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب برندینگ شهری(یادسازی شهری)

برندینگ شهری(یادسازی شهری)

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی

راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی

ناشر: وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های با ارزش تهران

ساختمان های با ارزش تهران

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

ناشر: انتشارات ژرف
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

شهر زیبا(مبانی ,عوامل ,معیارها)

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مجموعه ضوابط ,مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجموعه ضوابط ,مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان