منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

شهرها و امپراتوری دوچرخه ها

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب خیابان : جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی

خیابان : جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب شهرها و سینما

شهرها و سینما

ناشر: نشر بیدگل
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب حرکت به سوی رشد هوشمند شهری

حرکت به سوی رشد هوشمند شهری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه کارآفرینی شهری

توسعه کارآفرینی شهری

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شهرسازی تاکتیکی

شهرسازی تاکتیکی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۰۵۰ تومان

کتاب رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری

رفتار شهروندی و معماری مبلمان شهری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب آتشگهی در خواب آتش ها

آتشگهی در خواب آتش ها

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب میدان و شهر سرگذت میدان های توپخانه از تهران تا شیراز

میدان و شهر سرگذت میدان های توپخانه از تهران تا شیراز

ناشر: انتشارات نیارش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ریخت شناسی شهری مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها

ریخت شناسی شهری مقدمه ای بر مطالعه فرم فیزیکی شهرها

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب ادغام مدیریت خطر فاجعه در مدیریت شهری

ادغام مدیریت خطر فاجعه در مدیریت شهری

ناشر: کتاب آراد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان

برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شهرسازی) به تفکیک مباحث آزمون

تشریح سوالات آزمون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شهرسازی) به تفکیک مباحث آزمون

ناشر: انتشارات خانه شهرسازان ایران
نویسنده:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۲۰۰ تومان

کتاب شهرهای کوچک و میانی(چالش ها،سیاست ها و راهبردهای توسعه)

شهرهای کوچک و میانی(چالش ها،سیاست ها و راهبردهای توسعه)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهرازنو(شهرها با کدام روایت از پس فاجعه بر می آیند

شهرازنو(شهرها با کدام روایت از پس فاجعه بر می آیند

ناشر: انتشارات اطراف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۲۰۰ تومان