منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » تونل و تونل سازی

کتاب اصول مهندسی تونل

اصول مهندسی تونل

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تونل سازی در سنگ های ضعیف

تونل سازی در سنگ های ضعیف

ناشر: انتشارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تونلسازی جلد 5 ایمنی

تونلسازی جلد 5 ایمنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب تونل سازی

تونل سازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ مهندسی

مکانیک سنگ مهندسی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تونلسازی مکانیزه در محیط های شهری

تونلسازی مکانیزه در محیط های شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تونل سازی و مهندسی تونل

تونل سازی و مهندسی تونل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب سبک سازی شیروانیها در راه، راه آهن و معادن روباز

سبک سازی شیروانیها در راه، راه آهن و معادن روباز

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب اکتشاف ذخایر معدنی

اکتشاف ذخایر معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۹۲۰ تومان

کتاب اصول مهندسی تونل

اصول مهندسی تونل

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب مهندسی سنگ کاربردی

مهندسی سنگ کاربردی

ناشر: انتشارات دهخدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب معدن کاری زیرزمینی (جلد سوم)

معدن کاری زیرزمینی (جلد سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب معدن کاری زیرزمینی (جلد دوم)

معدن کاری زیرزمینی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب شاتکریت تر و کاربرد آن در تونلسازی

شاتکریت تر و کاربرد آن در تونلسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان