منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » عمران » مقاومت مصالح

کتاب مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت

مصالح نوین و روش های پیشرفته ساخت

ناشر: انتشارات چپر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان