منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » آزمون های دادگستری

کتاب حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا

کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت

کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب درسنامه آزمونهای کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی

درسنامه آزمونهای کارشناسی رسمی رشته امور ثبتی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب راهنمای تشریحی آزمون های کارشناس رسمی رشته معماری داخلی و تزئینات

راهنمای تشریحی آزمون های کارشناس رسمی رشته معماری داخلی و تزئینات

ناشر: انتشارات سرافراز
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان