منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » جغرافیا » جغرافیا » GIS

کتاب آموزش کاربردی ARC GISبه زبان شهرسازی و طرح های شهری

آموزش کاربردی ARC GISبه زبان شهرسازی و طرح های شهری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک

آنالیز و طراحی بهینه شبکه های کنترل ژئودتیک

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی برنامه نویسی web gis با python

آموزش کاربردی برنامه نویسی web gis با python

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب GIS با یک رویکرد بصری

GIS با یک رویکرد بصری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب arc gis 10.1 کاربردی

arc gis 10.1 کاربردی

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب gis برای معماران منظر

gis برای معماران منظر

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد ARC GISدر برنامه ریزی و مدیریت شهری

کاربرد ARC GISدر برنامه ریزی و مدیریت شهری

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۵۵۰ تومان

کتاب تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ARCGIS

تحلیل های کلیدی در برنامه ریزی فضایی با ARCGIS

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد کوانتوم GISدر علوم و مهندسی آب

کاربرد کوانتوم GISدر علوم و مهندسی آب

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

کاربرد سنجش از دور در علوم زمین (علوم خاک)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

مبانی فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان