منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه » مدل عددیHEC-RAS

کتاب شبیه سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-EAS 5

شبیه سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی HEC-RAS 5

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان