منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی پل

کتاب توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پل های دانوب آبی

پل های دانوب آبی

ناشر: انتشارات اندیشه عصر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی پل

اصول مهندسی پل

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی پل

طراحی پل

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی طراحی پل

اصول مهندسی طراحی پل

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge

مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب مراحل اجرایی پل میانگذر دریاچه ارومیه

مراحل اجرایی پل میانگذر دریاچه ارومیه

ناشر: اختر
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب پایش سلامت پل ها

پایش سلامت پل ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل های کابلی

تحلیل و طراحی پل های کابلی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب پلهای ترکه ای

پلهای ترکه ای

ناشر: انتشارات همگامان چاپ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه پل - جلد اول (پل های بتنی)

طرح و محاسبه پل - جلد اول (پل های بتنی)

ناشر: امیرکبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب ملحقات پل

ملحقات پل

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب مروری بر پیش تنیدگی در سازه پل

مروری بر پیش تنیدگی در سازه پل

ناشر: موسسه انتشاراتی کاوش قلم
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان