منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی پل

کتاب تکیه گاه های الاستومری در پل ها

تکیه گاه های الاستومری در پل ها

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل طراحی ایمن پل ها

دستورالعمل طراحی ایمن پل ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مهندسی پل

اصول و مبانی مهندسی پل

قیمت : ۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۱۰۰ تومان

کتاب توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پل های دانوب آبی

پل های دانوب آبی

ناشر: انتشارات اندیشه عصر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی پل

اصول مهندسی پل

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پل

طراحی پل

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی طراحی پل

اصول مهندسی طراحی پل

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge

مدل سازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSIBridge

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

تحلیل و طراحی پل در CSI BRIDGE

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب مراحل اجرایی پل میانگذر دریاچه ارومیه

مراحل اجرایی پل میانگذر دریاچه ارومیه

ناشر: اختر
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب پایش سلامت پل ها

پایش سلامت پل ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل های کابلی

تحلیل و طراحی پل های کابلی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب پلهای ترکه ای

پلهای ترکه ای

ناشر: انتشارات همگامان چاپ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طرح و محاسبه پل - جلد اول (پل های بتنی)

طرح و محاسبه پل - جلد اول (پل های بتنی)

ناشر: امیرکبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان