منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی پل

کتاب اصول مهندسی پل

اصول مهندسی پل

ناشر: متفکران
نویسنده:

قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پل

طراحی پل

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب پایش سلامت پل ها

پایش سلامت پل ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پل های کابلی

تحلیل و طراحی پل های کابلی

ناشر: انتشارات فرهنگ روز
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پلهای ترکه ای

پلهای ترکه ای

ناشر: انتشارات همگامان چاپ
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب ملحقات پل

ملحقات پل

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب مروری بر پیش تنیدگی در سازه پل

مروری بر پیش تنیدگی در سازه پل

ناشر: موسسه انتشاراتی کاوش قلم
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه و طراحی پل های پیش تنیده فولادی

نظریه و طراحی پل های پیش تنیده فولادی

ناشر: نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۱۲۰ تومان

کتاب نگهداری پل ها براساس آشتو و سایر منابع

نگهداری پل ها براساس آشتو و سایر منابع

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری تحلیل پل های سنگی

مبانی نظری تحلیل پل های سنگی

ناشر: نشر پژوهشکده حمل و نقل
نویسنده:

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان