منو های سمت راست

کتاب ها » طراحی داخلی

کتاب ابعاد انسانی و فضاهای داخلی(کتاب مرجع استاندارد های طراحی)

ابعاد انسانی و فضاهای داخلی(کتاب مرجع استاندارد های طراحی)

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۹۲۰ تومان

کتاب درآمدی بر طراحی داخلی موزه و خانه مد و لباس

درآمدی بر طراحی داخلی موزه و خانه مد و لباس

ناشر: انتشارات نسیم کوثر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان