منو های سمت راست

کتاب ها » ریاضی » برنامه ریزی خطی

کتاب برنامه ریزی خطی پیشرفته (روش های نقاط درونی)

برنامه ریزی خطی پیشرفته (روش های نقاط درونی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان