منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کارشناسی ارشد به دکترا » مهندسی عمران » پایش سلامت سازه

کتاب مقدمه ای بر پایش سلامت سازه

مقدمه ای بر پایش سلامت سازه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان